• Gợi ý từ khóa:
  • Máy in canon, Mực in Hp, Laptop dell, Dây nguồn máy tính...

UP HÌNH

Máy Quét Mã Vạch B343 Có Dây

Máy Quét Mã Vạch B343 Có Dây

Máy Quét Mã Vạch B343 Có Dây

Máy Quét Mã Vạch B343 Có Dây

 
[giaban]200,000[/giaban]
[giacu]353,000[/giacu]
[hot]Sale[/hot]
[affshopee]https://shp.ee/e5nrdav[/affshopee] [masp][/masp]
[mota]
  • Có dây
  • Phiên bản quét laser
  • Nguồn điện: 5V DC
[/mota]
[chitiet]
Đặt tính: - Có dây - Phiên bản quét laser - Nguồn điện: 5V DC Bộ thiết bị bao gồm: - Máy quét, dây cáp USB, sách hướng dẫn. - Sản phẩm trên không bao gồm chân đế máy. Chú ý: - Cách reset về cài đặt mặc định: Trang 5, cột số 2, mã số 1 - Mỗi loại máy quét chỉ nhận diện được một số loại mã vạch nhất định.
[/chitiet]

Super store
Super store